Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

  • Pałac Staszica

Rekrutacja na studia w edycji 2016/2017 jest zamknięta.

Informacje Ogólne

Podyplomowe Studium Public Relations, powstało w roku 1996, jako wspólne przedsięwzięcie Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy współudziale Instytutu Rozwoju Biznesu.

Studium jest instytucjonalnym członkiem EUPRERA (European Public Relations Research and Education Association). Organizacji, której celem jest promowanie badań, stymulowanie rozwoju wiedzy oraz określanie standardów edukacji w zakresie teorii i praktyki public relations w Europie.

Studium jest jedną z największych w Polsce instytucji kształcących specjalistów w zakresie public relations. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu renomowanych agencjach PR oraz w działach PR dużych firm korporacyjnych. Słuchacze zdobywają nagrody w prestiżowych polskich i międzynarodowych konkursach na najlepsze kampanie PR (m.in. główną nagrodę w międzynarodowym konkursie na najlepszą kampanię PR, Euprera Communication Award oraz III miejsce w konkursie "Praktykuj za granicą", organizowanym przez Instytut Monitorowania Mediów, Polskie Stowarzyszenie Public Relations oraz EUPRERA).

Po obronieniu pracy dyplomowej uzyskuje się kompetencje specjalisty public relations. Studium wydaje dwa dokumenty: polsko-angielskie zaświadczenie, sygnowane przez IFiS PAN oraz partnerów tegorocznej edycji (Instytut Monitorowania Mediów oraz IBD Business School), a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akdemii Nauk, zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Słuchacze po ukończeniu Studium, mogą wstąpić do Klubu Absolwenta, którego celem jest stworzenie sieci współpracy i możliwości utrzymywania wzajemnych kontaktów pomiędzy absolwentami kolejnych edycji programu, stałego uzupełniania i aktualizacji wiedzy zdobytej podczas studiów oraz wymiany posiadanych informacji o możliwościach zatrudnienia w branży PR.

Studium PR