Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

strona glówna > edycja XVIII 2013/2014 > opłaty

Opłaty

Czesne w roku akademickim 2013/2014 wynosi 7 500 zł.

- płatność w dwóch lub w trzech ratach:

W przypadku płatności w dwóch ratach:

  • pierwsza rata w wysokości 700 zł płatna przy zapisie
  • druga rata w wysokości 6800 zł płatna do 29.11.2013
W przypadku płatności w trzech ratach:
  • pierwsza rata w wysokości 700 zł płatna przy zapisie
  • druga rata w wysokości 3400 zł płatna do 29.11.2013
  • trzecia rata w wysokości 3400 zł płatna do 04.04.2014
Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty za czesne na pięć rat (opłata podwyższona):
  • pierwsza rata w wysokości 700 zł płatna przy zapisie
  • druga rata w wysokości 1800 zł płatna do 29.11.2013
  • trzecia rata w wysokości 1800 zł płatna do 07.02.2014
  • czwarta rata w wysokości 1800 zł płatna do 04.04.2014
  • piąta rata w wysokości 1800 zł płatna do 06.06.2014

Słuchacz ma obowiązek każdorazowego dostarczenia kopii dowodu wpłaty do sekretariatu Studium (można przesłać e-mail'em).

Opłata za złożenie pracy dyplomowej po regulaminowym terminie (30 września)

- Do 31 grudnia - 315 zł

- Po 31 grudnia - 630 zł

Numer konta:

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
Bank Pekao S.A.
Nr konta 70 1240 6003 1111 0000 4943 1191

w tytule proszę wpisać, z jakiego tytułu wnoszona jest opłata
(np. II rata za Studium PR XVIII edycja)


Studium PR