Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

strona glówna > edycja XIX 2014/2015 > opłaty

Opłaty

Czesne w roku akademickim 2014/2015 wynosi 6 500 zł.

W przypadku płatności w dwóch ratach:

  • pierwsza rata w wysokości 700 zł płatna przy zapisie
  • druga rata w wysokości 5800 zł

W przypadku płatności w trzech ratach:

  • pierwsza rata w wysokości 700 zł płatna przy zapisie
  • druga rata w wysokości 2900 zł płatna do pierwszego zjazdu
  • trzecia rata w wysokości 2900 zł płatna w lutym 2015

Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty za czesne na pięć rat (kwota podwyższona): :

  • pierwsza rata w wysokości 700 zł płatna przy zapisie
  • druga rata w wysokości 1500 zł płatna do pierwszego zjazdu
  • trzecia rata w wysokości 1500 zł płatna w grudniu 2014
  • czwarta rata w wysokości 1500 zł płatna w lutym 2015
  • piąta rata w wysokości 1500 zł płatna w kwietniu 2015

Inne opłaty

Opłata za złożenie pracy dyplomowej po regulaminowym terminie (po 30 września 2015) - 500 zł za każdy semestr nieterminowego złożenia pracy (nie dłużej niż 4 semestry, tj. 2 lata).

Słuchacz ma obowiązek każdorazowego dostarczenia lub przesyłania mailem kopii dowodu wpłaty do sekretariatu Studium.

Uwaga nowy numer konta:

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

BGK
Nr konta 55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz z jakiego tytułu wnoszona jest opłata (np. II rata za Studium PR XIX edycja)

Studium PR