Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

strona glówna > edycja 2016/2017 > program zajęć

Program studiów edycji 2016/2017*

Program obejmuje łącznie ok. 200 godz., 60 punktów ECTS

 1. Blok przedmiotów - obligatoryjne: wykłady
  • Etyka działań public relations
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja społeczna
  • PR w Polsce i na świecie
  • Prawo prasowe i autorskie
  • Wstęp do public relations
  • Zarządzanie
 2. Blok przedmiotów - obligatoryjne: ćwiczenia
  • Komunikacja wewnętrzna organizacji
  • Media Relations
  • Monitoring mediów
  • Narzędzia i strategie PR
  • Ocena skuteczności działań PR
  • Pisanie tekstów PR
  • Planowanie działań PR
  • Praktyka studia radiowego i tv - praca z kamerą i mikrofonem
  • Strategiczne zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej
 3. Blok przedmiotów - fakultatywne: specjalizacyjne (do wyboru)
  • Erystyka i manipulacje językowe
  • Lobbing i public affairs
  • Organizacja wydarzeń specjalnych (event)
  • PR a reklama
  • Social Media
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • Wizerunek organizacji - PR korporacyjny
 4. Blok przedmiotów - fakultatywne: uzupełniające (do wyboru)
  • Biuro prasowe i komórka PR
  • Employer branding - budowanie wizerunku pracodawcy
  • Internet w komunikacji PR
  • Konflikt i strategie jego rozwiązywania
  • Krytyka i atak w praktyce PR
  • Przekazy medialne z perspektywy odbiorcy
  • Technika wystąpień publicznych, przemawiania i prezentacji
 5. Warsztat dyplomowy

*program może ulegać zmianom i modyfikacjom

Studium PR