Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

Studium PR
strona glówna > inne opłaty

inne opłaty

Opłata za wznowienie studiów, po upływie dwóch lat od regulaminowego terminu ich ukończenia

- 1260 zł

Jeżeli w regulaminowym terminie słuchacz nie zaliczył wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, do powyższej kwoty należy doliczyć po 315 zł za każdy z nich.
Słuchacz ma obowiązek każdorazowego dostarczenia kopii dowodu wpłaty do sekretariatu Studium. Proszę o zgłaszanie potrzeby wystawienia faktury, wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty.


Uwaga nowy numer konta:

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

BGK
Nr konta 55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

w tytule proszę wpisać, z jakiego tytułu wnoszona jest opłata
(np. opłata za złożenie pracy po terminie, Imię i nazwisko oraz edycja Studium)