Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

strona glówna > kontakt

Podyplomowe Studium PUBLIC RELATIONS
Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk

Sekretariat Studium
ul. Nowy Świat 72, pokój nr 272
00-330 Warszawa
tel. 48 (22) 6572-740, 48 502-485-286
e-mail: studiumpr@ifispan.waw.pl

KIEROWNIK STUDIUM
Marcin Fronia
e-mail: mfronia@css.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
prof. dr hab. Józef Niżnik
e-mail: jniznik@ifispan.waw.pl