Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

Studium PR
strona glówna > rekrutacja

Rekrutacja

Słuchaczem Podyplomowego Studium Public Relations może zostać:

  • absolwent studiów wyższych legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia pod warunkiem, że do końca trwania studiów podyplomowych dostarczą dyplom ukończenia studiów wyższych.

ZASADY NABORU

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniona karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź zaświadczenie o byciu studentem ostatniego roku
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
  • kopia dowodu osobistego
  • kopia dowodu wpłaty pierwszej raty w wysokości 700 zł (czesne w r.ak. 2016/2017 wynosi 6500zł)

Karta zgłoszenia do ściągnięcia jako plik Word

Karta zgłoszenia do ściągnięcia jako plik PDF

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać e-mailem na adres:
studiumpr@ifispan.waw.pl.

Więcej informacji - tel. +48 502 485 286

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona