Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

Studium PR
strona glówna > Rada Programowa Studium

Rada Programowa Studium

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Józef Niżnik

Członkowie:

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

Prof. dr hab. Andrzej Rychard

Dr hab. Paweł B. Sztabiński, prof. nadzw.

Dr John Fells