Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

Studium PR
strona glówna > Wykładowcy

Wykładowcy

Anna Borowiec-Góra, Deputy Managing Director, Członek Zarządu MSLGROUP Polska.
- Specjalizuje się w doradztwie komunikacyjnym dla instytucji finansowych, realizowała projekty z obszaru doradztwa strategicznego oraz issue management
- 15 lat doświadczenia w PR i komunikacji marketingowej, w projektach z zakresu PR, ale także reklamy, komunikacji wewnętrznej, wydarzeń specjalnych oraz social media
- W MSLGROUP od czerwca 2010 r. współtworzyła i realizowała strategie m.in. dla Credit Suisse, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Banku Millennium, Money Makers, PZU, BNP Paribas, eurobank, mBank, BIK
- Przed dołączeniem do MSLGROUP przez 5 lat pracowała w Banku Millennium, kierując zespołem komunikacji produktowej i odpowiadając za PR produktów banku, a także sponsoring i organizację wydarzeń specjalnych. Przez miesiąc pracowała w centrali Millennium BCP w Lizbonie
- Wcześniej przez niemal 4 lata pracowała w Ciszewski PR jako Account i Account Manager, m.in. dla Citibanku, Telekomunikacji Polskiej, Kompanii Piwowarskiej, Procter&Gamble

Wojciech Budzyński, dr, praktyk i pracownik naukowy Instytutu Marketingu Międzynarodowego SGH. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką reklamy i public relations, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Napisał rozprawę habilitacyjną na temat zarządzania wizerunkiem firmy i jest autorem ponad 30 książek. Współpracował m.in. z agencjami public relations ABK i Headlines. Był dyrektorem agencji IMA, zajmującej się zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi. Stworzył procedury antykryzysowe dla wielu dużych firm w Polsce.

dr Maria Buszman-Witańska. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, szkoli, zarządza projektami, przygotowuje strategie w dziedzinie public relations, komunikacji i rozwoju - dla osób, firm, instytucji i organizacji pozarządowych. W branży od 2001 roku. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie m.in. kieruje studiami podyplomowymi Public Relations - nowoczesna komunikacja w praktyce, pracuje na Wydziale Informatyki i Komunikacji w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, wykłada na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, prowadzi Koło Naukowe Komunikacji Społecznej Innowacje. Przygotowuje, realizuje i ocenia - programy kierunków, specjalności, przedmiotów i szkoleń. Uczestniczy w pracach przy projektach strategicznych.

Doradza, szkoli, zarządza projektami, przygotowuje analizy i badania oraz strategie, specjalizuje się w zakresie: rozwoju, promocji, komunikacji, public relations, media relations, wystąpień publicznych i autoprezentacji, wizerunku osobistego, pisania tekstów promocyjnych, PR usług edukacyjnych, instytucji publicznych oraz osób.

To również aktywna członkini Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, gdzie przez 6 lat działała w zarządzie oddziału śląskiego, członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, ambasador ds. Public Relations Fundacji Ladies Business Class, współorganizatorka Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego. Jurorka w konkursie branży PR - Złote Spinacze, organizowanym przez Związek Firm Public Relations, członkini Akademii Ekspertów PR. Prelegentka konferencji naukowych i spotkań branżowych, organizowanych m.in. przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Business Link, współautorka multibloga ideahub.eu i aktywna uczestniczka wielu innych przedsięwzięć. Laureatka prestiżowej nagrody branży PR "PRotona", w kategorii nagroda publiczności. "

Jerzy Ciszewski, w branży PR od początku lat 90 tych. Profesjonalne doświadczenie w tej dziedzinie zdobywał w firmie Reynolds Tobacco Poland, gdzie w dziale marketingu jako specjalista ds. special events w latach 93/94 odpowiadał za prowadzenie i nadzór różnych programów realizowanych przez RJR Int. Wcześniej Jerzy Ciszewski przez wiele lat był dziennikarzem: karierę rozpoczął w dziale miejskim "Zielonego Sztandaru", następnie pracował w dziale sportowym "Rzeczpospolitej", by przejść do analogicznego działu w "Gazecie Wyborczej". W 1994 założył firmę "Ciszewski Public Relations". Od 2003 roku, odpowiadał za komunikację medialną polskiego przedstawiciela w Iraku we władzach CPA - prof. Marka Belki. Z początkiem 2004 roku, Jerzy Ciszewski podjął najtrudniejsze w swojej karierze zawodowej wyzwanie. Rozpoczynając pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy w "zespole doradczo - analitycznym" pracując na rzecz ówczesnego premiera prof. Marka Belki. Odpowiadał za aktywności i kontakty urzędu Prezesa Rady Ministrów z różnorakimi partnera zewnętrznymi - w tym NGO. Pod koniec kwietnia 2005 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W dniu 1 września 2005 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w nowo sformowanym Ministerstwie Sportu. Funkcję tę pełnił do końca gabinetu Marka Belki. W tym czasie odpowiedzialny był za prace nad ustawą o sporcie kwalifikowanym, powołaniem Ministerstwa Sportu wyodrębnionego ze struktur Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu; nadzorowaniem i przygotowaniem od strony rządowej, aplikacji Polski do organizacji Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej. Z początkiem 2006 roku powrócił do branży PR.

Artur Curyło, wykładowca w : Szkole Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakowskiej Szkole Wyższej. Prowadzi zajęcia akademickie oraz szkolenia dla firm z : asertywnej komunikacji interpersonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki psycholingwistycznej, m.in. erystyki), umiejętności perswazyjnych i negocjacyjnych, prezentacji i dyskusji publicznych. Doświadczenie dydaktyczne i metodyczne w szkoleniach zdobywał we współpracy z prof. Zbigniewem Nęckim (UJ). Od początku lat dziewięćdziesiątych równolegle do dydaktyki zajmuje się działalnością praktyczną w marketingu, aktualnie współpracuje z firmą Pro Lingua. Członek "Tertium" - Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania. Wiedzy o Komunikacji Językowej, autor publikacji w oparciu o badania konkretnych zdarzeń komunikacyjnych.

Piotr Czarnowski, po studiach technicznych i Studium Dziennikarstwa UW pracował jako dziennikarz w Polsce, zaś Public Relations poznawał pracując za granicą. W 1990 roku założył FIRST Public Relations, pierwszą w Polsce agencję PR i prowadzi ją do dzisiaj. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i współtwórca Kodeksu Etyki PR. Wykładowca PR w kilku szkołach wyższych. Założyciel i współwłaściciel EMG FIRST PR - pierwszej polskiej agencji PR w Unii Europejskiej.

Zbigniew Czwartosz, doktor psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Więzi Społecznych oraz Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów ISNS UW, negocjator i mediator, prowadzi treningi w Polsce i zagranicą na zlecenie organizacji międzynarodowych.

Marcin Fronia, absolwent socjologii oraz dyplomacji w stosunkach międzynarodowych. Członek Zarządu Norden Centrum, doradca i trener biznesu w relacjach polsko-skandynawskich. Członek European Public Relations Research and Education Association (EUPRERA), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy MSZ oraz British Alumni Society. Studiował w Norwegii (stypendysta norweskiej organizacji Fritt Ord - "Wolne Słowo"), Wielkiej Brytanii (stypendium British Council w Lancaster University na badanie zagadnień komunikacji językowej) oraz w Niemczech (Freie Universität w Berlinie). Dwukrotnie otrzymał także stypendium MNiSW. Prowadził warsztaty negocjacji międzynarodowych w Uniwersytecie SWPS. Kierownik Studium Podyplomowego w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN.

Joanna Gepfert, sprawowała doradcze i dyrektorskie stanowiska w biurze pełnomocnika ds. Integracji Europejskiej, gabinecie premier Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka, w UKIE. Stworzyła i kierowała programem Studium Dziennikarstwa Europejskiego dla dziennikarzy regionalnych i lokalnych. Prowadzi obsługę PR i szkolenia dla firm i instytucji publicznych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Studiów Wschodnich, ZUS, PKN Orlen, GEA, Microsoft Polska). Doradza w problemach dotyczących komunikacji strategicznej i kryzysowej. Jako ekspert w dziedzinie budowania wizerunku współpracuje z mediami (radiem publicznym, TOK FM, dziennikiem "Super Ekspress", "Fakt", "Rzeczpospolitą", tygodnikami "Newsweek" i "Polityka", "Bloomberg Businessweek Polska", telewizjami TVP, Polsat, TVN i TVN 24 oraz portalami internetowymi). Jest wykładowcą na Podyplomowym Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła indywidualny program na Wydziale Komunikacji Społecznej w konsorcjum Georgetown i George Washington University w USA. Odbyła staże w Eddie Mahe Company (firma PR) w Waszyngtonie oraz w Governor Illinois Press Office w Chicago.

Krzysztof Jasiecki, dr hab., docent w Zespole Badania Struktury Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, profesor w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Collegium Civitas, konsorcjum Wyższych Szkół Bankowych, w latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej. Autor i współautor badań i publikacji naukowych dotyczących lobbingu i działalności grup interesu m.in. książki Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Monika Kantowicz-Gdańska - specjalista komunikacji wewnętrznej i employer branding. Trener, wykładowca, konsultant. Doktorantka Akademii Ekonomicznej w Katowicach w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu komunikacji (komunikacja wewnętrzna, kształtowanie wizerunku pracodawcy, efektywna komunikacja w zespole, komunikacja menedżerska, komunikacja w zarządzaniu projektami i in.). Współpracuje między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Institute for International Research, Universum Polska oraz HPR Group.
Doświadczenia zdobywała w branży FMCG - najpierw w dziedzinie komunikacji wewnętrznej, a następnie w obszarze employer branding. Tworzyła strategiczne plany komunikacji. Projektowała i realizowała programy badania efektywności komunikacji wewnętrznej (audyty komunikacyjne). Ma doświadczenie w organizacji różnorodnych wydarzeń komunikacyjnych oraz tworzeniu wydawnictw firmowych. Realizowała projekty związane z tworzeniem i wdrażaniem elektronicznych narzędzi komunikacji (Intranet, Extranet, strony WWW). Zajmowała się również projektowaniem i wdrażaniem strategii kształtowania wizerunku pracodawcy.
Członek Zarządu śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autorka publikacji oraz organizatorka wydarzeń konferencyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu public relations, kształtowania wizerunku pracodawcy, komunikacji wewnętrznej w firmie.
Pośród uczestników prowadzonych przez nią szkoleń byli specjaliści i menedżerowie wielu firm, między innymi: TP S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., QXL Poland Sp. z o.o., Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Polkomtel S.A..

Anna Lewicka-Strzałecka, prof. dr hab. jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Publikowała prace z zakresu prakseologii, metodologii nauk praktycznych, naukoznawstwa, a w ostatnich latach jej zainteresowania, badania i publikacje koncentrują się wokół zagadnień związanych z etycznymi standardami uczestników życia gospodarczego oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Aktualnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie "Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate Responsibility" realizowanym w ramach FP6 Priority 7 "Citizens and Governance in a Knowledge Based Society". Jest inicjatorką i współorganizatorką ogólnopolskiego Seminarium Etyki w Biznesie, Organizacji i Zarządzaniu. Wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Piotr Lignar, praktyk public relations, konsultant, trener. Pracownik i wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, autor programu i kierownik Podyplomowych Studiów "Public relations w praktyce", wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu i współwłaściciel agencji public relations LIGNAR PR, autor publikacji na temat public relations, public speaking i media relations. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UW, przez ponad 24 lata dziennikarz radia publicznego w tym czasie również dyrektor Centrum Szkolenia Polskiego Radia SA.

Maria Łoszewska-Ołowska, dr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID. Obecnie kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Autorka podręcznika "Podstawy prawa dla dziennikarzy". Zakres specjalizacji: prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów, zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza.

Michał Maliszewski, absolwent historii sztuki oraz studiów podyplomowych dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych, MBA. Wieloletni dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, m.in. dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i Polskiego Radia dla Zagranicy. Komentator "7 dni świat" i Polskiego Radia. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW i Dresden International Uniwersity. Obecnie dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku..

Barbara Mąkosa-Stępkowska, dr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę doktorską z zakresu prawa karnego (w Instytucie Nauk Prawnych - dawniej Państwa i Prawa - Polskiej Akademii Nauk, gdzie po studiach prawniczych pracowała w charakterze asystenta). Od roku 1989 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (w Zakładzie Prawa Prasowego). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego, public relations i reklamy. Pełniła w latach 1996-2006 funkcję Dyrektora Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Prasowego Ministerstwa.

Andrzej Multanowski, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Przez 10 lat pracował jako dziennikarz prasowy, w 1991 roku założył agencję Public Relations - PRS. Jednym z jej najsłynniejszych działań była kampania na rzecz promocji żywieniowych i zdrowotnych walorów masła (tzw. wojna masła z margaryną), uznana przez specjalistów z branży za jedną z najbardziej efektywnych kampanii PR minionego 10-lecia. W ramach "events PR" Agencja PRS zrealizowała kilkadziesiąt projektów, min. dla TVP, Hewlett-Packard, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Kenwooda, Wydawnictwa Lupus, Hortino.

Kinga Niżewska, od 10 lat związana z branżą Public Relations. Założycielka i dyrektor zarządzający w agencji KAMODUS Public Relations. Wcześniej wieloletni dyrektor PR, menadżer PR oraz rzecznik prasowy w dużych firmach oraz polskich i międzynarodowych agencjach Public Relations. Od 2001 wykładowca autorskiego programu na Podyplomowych Studiach Public Relations przy Uniwersytecie Warszawskim i PAN. Absolwentka Podyplomowych Studiów Kosmetologicznych na Politechnice Łódzkiej, Podyplomowych Studiów Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim, kierunku animacji społecznej na Wydziale Pedagogiki UW.

Wojciech Pawlik, socjolog, badacz współczesnej polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, autor wielu prac naukowych i publicystycznych, prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW.


Katarzyna Pawlikowska . Ekspert w dziedzinie kobiecych motywacji i doświadczona specjalistka w tworzeniu kompleksowych strategii działań komunikacyjnych dla różnych branż (ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu Corporate Social Responsibility), w budowaniu relacji z mediami oraz zarzadzaniu komunikacją, w tym kryzysową. Współzałożycielka Garden of Words, pierwszej polskiej agencji komunikacji marketingowej uwzględniającej kobiece kody komunikacji. Laureatka najważniejszych konkursów PR w Polsce i na świecie. Wraz ze swoim zespołem dwukrotnie zdobyła prestiżowe statuetki International Business Awards "Stevie" nazywane Oskarami w świecie biznesu (w latach 2011 i 2012 r.) za zrealizowane projekty z zakresu CSR. Autorka pierwszej polskiej publikacji na temat marketingu do kobiet "Czujesz. czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet" (CDW, 2011) oraz licznych publikacji prasowych. Członek rady ekspertów THINKTANK. Swoją wiedzę z zakresu marketingu i komunikacji pogłębiała m.in. we Francji, Holandii, USA i we Włoszech. Przez wiele lat zarządzała marketingiem w polskich i międzynarodowych firmach. Na zaproszenie Onet.biznes od września 2010 roku prowadzi blog na temat marketingu wykorzystującego kobiece kody komunikacji: http://pawlikowska.blog.onet.pl. Niektóre zrealizowane projekty CSR: "Mleczny start", "Śniadanie daje moc" - ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych (Partnerstwo dla Zdrowia - IMiD, Danone, Biedronka, Lubella), "Podziel się posiłkiem" - Danone, "Tesco dla szkół - Ekomania Filmowania" - Tesco, - "Tesco dla szkół - Ekorewolucja" - Tesco, "Tesco dla szkół - Zdrowo najedzeni" - Tesco, "Mamo, tato wole wodę" - Żywiec Zdrój, "Po stronie natury" - Żywiec Zdrój, "Moje silne drzewo" - Żywiec Zdrój, "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" - NIVEA Polska, "Szkółki piłkarskie NIVEA" - NIVEA Polska, "Życie po mastektomii" - Silima

Jolanta Plieth-Cholewińska, była dziennikarka telewizyjna. Zajmowała się wszystkimi gatunkami tego zawodu, od prezentowania po tworzenie własnego programu, od filmu po reportaż. Najlepiej czuła się zawsze w dziennikarstwie informacyjnym. Karierę dziennikarską zaczynała w Ośrodku TVP w Bydgoszczy, gdzie w regionalnym dzienniku była wydawcą, prezenterką i reporterem, tworzyła także i prowadziła programy autorskie. Przez wiele lat była dziennikarką telewizyjnej "Panoramy". Z Public Relations zetknęła się dziesięć lat temu. Ta dziedzina interesowała ją jako druga strona medialnego systemu komunikacyjnego. To ogólne zainteresowanie przerodziło się z czasem w usystematyzowane poszukiwanie wiedzy. Pierwsze samodzielne zadania PR-owskie wykonywała w FIRST Public Relations, gdzie od kilku lat prowadzi dział edukacji medialnej. Zajmuje się szkoleniami dla zarządów dużych polskich i międzynarodowych firm. Dalsze doświadczenia zdobywała między innymi w Polskiej Telefonii Cyfrowej gdzie była Rzecznikiem Prasowym i kierowała Biurem Prasowym oraz jako dyrektor do spraw komunikacji w Wydawnictwie MURATOR. Była również rzecznikiem prasowym Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektorem do spraw komunikacji się grupy kapitałowej JW PROJAN S.A. Obecnie jest naczelnikiem Wydziału Obsługi Medialnej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Solidna praktyka dziennikarska i wszechstronna praktyka PR-owska dały jej możliwość zbudowania wiedzy i silnej pozycji profesjonalistki w obu zawodach. Od kilku lat prowadzi ze studentami zajęcia z zakresu media relations oraz warsztaty dyplomowe.

Katarzyna Popiołek, doktor habilitowany psychologii, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, zajmuje się problematyką relacji międzyludzkich, szczególnie relacji pomocy i wsparcia, problemami public relations ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień publicznych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów, czterech książek, stale współpracuje z radiem i telewizją.

Paweł Sanowski, ukończył Politechnikę Wrocławską na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Obecnie jest Prezesem Instytutu Monitorowania Mediów, należącego do Międzynarodowego Stowarzyszenia Firm Monitorujących Media (FIBEP), Prezesem wydawnictwa PRoto.pl, a także Członkiem Zarządu MediaTrust Romania. Od 2003 roku regularnie prowadzi wykłady na temat monitoringu mediów, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim i w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Robert Sobiech, doktor socjologii. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Autor programów szkoleniowych z zakresu komunikacji (m.in. projektu "Administracja publiczna i media" przygotowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i brytyjską Central Office of Information).Konsultant w dziedzinie komunikacji, m.in. członek zespołu Chemonics International, opracowujących "Strategię komunikacyjną dla polskich reform sektora publicznego". Autor wielu opracowań i analiz z zakresu komunikacji strategicznej i komunikacji kryzysowej przeznaczonych dla administracji publicznej (m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjnego Rządu, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia). Od 1993 roku uczestnik rzędowego zespołu konsultacyjnego ds. badań społecznych. Autor licznych badań dotyczących kształtowania opinii publicznej przez środki masowego przekazu, prezentacji problemów społecznych w mediach, komunikacji strategicznej, ewaluacji programów publicznych.

Agata Stafiej-Bartosik, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności firmy Danone w Polsce, w latach 1998-2004 wiceprezes zarządu Fundacji Komunikacji Społecznej, konsultant ds. komunikowania o społecznej odpowiedzialności biznesu, trener biznesu i organizacji pozarządowych, autorka wielu tekstów i publikacji nt. marketingu społecznego i społecznego PR, pod jej redakcją ukazało się wydawnictwo "PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami ważnymi dla firmy i realnie zmieniać świat na lepsze", ukończyła studia w Instytucie Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Lumiere-Lyon2 (Francja), członkini organizacji "Ashoka - innowatorzy dla dobra ogółu" oraz stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Barbara Stanisławczyk, absolwentka Politechniki Warszawskiej i Dziennikarstwa na UW, stypendystka Agencji Reutera. Dziennikarka, pisarka. Pracowała między innymi w tygodniku "Po prostu", "Tygodniku Solidarność", miesięczniku "Twój Styl" i miesięczniku "Pani", gdzie była redaktor naczelną. Obecnie redaktor naczelna miesięcznika "Sukces". Autorka siedmiu książek: "Matka Hłaski", "Pajęczna", "Czterdzieści twardych", Miłosne gry Marka Hłaski", "Kąkolewski bez litości", "Od jutra", "Dziewczyny". Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Była wykładowcą w Szkole Reportażu przy Collegium Civitas i UW.

Andrzej Ksawery Stolarczyk, doktor nauk ekonomicznych, stypendysta Uniwersytetu wiedeńskiego, Uniwersytetu Guttenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu w Berlinie. Wieloletni dziennikarz PAP, agencji Interpress, redaktor działu publicystyki tygodnika "The Warsaw Voice", dziennikarz "Perspektyw" i "Monitora", redaktor naczelny magazynu "Okęcie". Jeden z założycieli RPR Group, Prezes Zarządu, wieloletni praktyk public relations. Wykładowca wielu wyższych uczelni, w tym: SGH, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Wiceprezes Związku Firm Public Relations.

Barbara Sułek-Kowalska, dziennikarka (m.in. "Tygodnik ITD.", prasa podziemna, "Tygodnik Gdański", "Tygodnik Solidarność", prasa katolicka) i wykładowca dziennikarstwa (UW, OCIPE). Współautorka "Poradnika dla dziennikarzy i wydawców gazet lokalnych", wyd. 1997-98. Wielokrotnie juror w konkursach dla niezależnych gazet lokalnych Fundacji IDEE (Institute for Democracy in Eastern Europe). W roku 1993 Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W roku 2001 jest doradcą Prezesa Rady Ministrów. Współautorka podręcznika "O warsztacie dziennikarskim".

Bogna Szymkiewicz-Kowalska, doktor psychologii społecznej, adiunkt w ISNS UW. Psychoterapeutka, czynnie zajmuje się pracą terapeutyczną na podstawie licencji uzyskanej w Ośrodku Psychologii Zorientowanej na Proces w Zurichu. Prowadzi szkolenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, pracy z grupą, rozwiązywania konfliktów i pracy terapeutycznej w Polsce, Rosji, Niemczech i USA.

Ewa Wojnarowska, mgr polonistyki, dyplomowany logopeda i nauczyciel wymowy, głosu, wykładowca w Akademii Teatralnej, współpracowała z ośrodkami szkolenia PR i TVP oraz z różnymi ośrodkami radiowymi i telewizyjnymi w Warszawie. Prowadzi zajęcia z techniki mowy, techniki czytania m.in. dla studentów polonistyki na UW, a także indywidualne ćwiczenia dla studentów AT.

Marek Wróbel, Prezes zarządu Neuron Agencji Public Relations Sp. z o.o. Ukończył prawo oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od niemal ćwierć wieku zajmuje się komunikacją społeczną, w tym 18 lat - public relations. Pracował w kilku redakcjach prasowych i telewizyjnych. Był również szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki. Prezes zarządu fundacji internetPR.pl, wiceprezes Fundacji Republikańskiej. Członek Rady Etyki Public Relations, członek Rady Nadzorczej PSPR. Prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty..

Paweł Wudarczyk, to jeden z najzdolniejszych to jeden z najzdolniejszych operatorów telewizyjnych młodego pokolenia. Pracę zawodową zaczynał w TVP. Niemal od początku TVN był jednym z głównych operatorów tej stacji, gdzie realizował zdjęcia głównie dla "Faktów". Najczęściej współpracował z Katarzyną Kolendą-Zaleską i Grzegorzem Kajdanowiczem przygotowując materiały o tematyce politycznej, za które często był nagradzany. Uczestnik wielu zagranicznych wypraw telewizyjnych, a wsród nich także tych do Iraku, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Izraela, Jordanii i Afganistanu. Tworzył i przez kilka lat kierował zespołem operatorów stacji TV Puls. Obecnie jest operatorem w Telewizji Polsat.
Od kilku lat prowadzi szkolenia dla firm i zajęcia dla słuchaczy Studium z zachowania się przed kamerą.

Ryszard Zach, dr nauk o organizacji i zarządzaniu, absolwent Wydziału Psychologii UW, adiunkt na Wydziale Zarządzania UW w Zakładzie Psychologii Organizacji, współzałożyciel i wiceprezes do 1998 roku Międzynarodowej Fundacji "Centrum Prywatyzacji", prowadzącej rozbudowaną działalność edukacyjno-szkoleniową dla menedżerów w Polsce i poza jej granicami, specjalista d/s zarządzania.