Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

strona glówna > edycja XIX 2014/2015 > organizacja toku studiów

Organizacja toku studiów

Studium ogłasza rekrutację raz w roku.

Studia, trwają jeden rok (od października do września) i obejmują ok. 200 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w systemie sobotnio-niedzielnych sesji weekendowych (ewentualne przedmioty nadprogramowe realizowane będą podczas zjazdu, w pierwszej połowie września).Studium PR