Podyplomowe Studium Public relations i komunikacji strategicznej Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk IBD Business School Euprera

strona glówna > edycja XVIII 2013/2014 > Zasady wpisu do grup zajęciowych

Zasady wpisu do grup zajęciowych

Słuchacze dokonują wyboru przedmiotów specjalizacyjnych i przedmiotów uzupełniających, które znajdą się w programie zajęć w roku akademickim 2013/2014, na czwartym zjeździe, wypełniając "Kwestionariusz Wyboru Przedmiotów". Wybory zaznaczone w Kwestionariuszu są deklaracją indywidualnych zainteresowań i potrzeb kształcenia każdego słuchacza.

Na podstawie wyborów dokonanych w Kwestionariuszu każdy słuchacz jest umieszczany w jednej z grup zajęciowych, z których każda ma odmienny program zajęć. Przydział do grupy zajęciowej jest wynikiem komputerowej optymalizacji wyborów dokonanych przez wszystkich słuchaczy danej edycji Studium. W przypadku zaistnienia znacznej rozbieżności pomiędzy wyborami dokonanymi przez poszczególnych słuchaczy może się zdarzyć, iż deklaracja słuchacza dotycząca zainteresowania uczestniczeniem w określonych zajęciach nie zostanie zrealizowana. Słuchacze, którzy znajdą się w takiej sytuacji, mogą się konsultować z Kierownikiem Studium, który ma możliwość dokonania niewielkich korekt w składzie grup i w uzasadnionych wypadkach może przenieść słuchacza do innej grupy zajęciowej.

Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest wybranie go przez minimum 12 słuchaczy. Warsztat dyplomowy zostanie uruchomiony, jeżeli zostanie wybrany przez minimum 8 słuchaczy.


Studium PR